Budynek mieszkalny

Trzy budynki mieszkalne jednorodzinne

Projekt instalacji sanitarnych dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nowym Targu.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wewnętrzne instalacje sanitarne z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

Głównym źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła powietrze/powietrze prod. Midea, pracująca w funkcji nadmuchu ciepłego powietrza do pomieszczeń.  Uzupełnieniem systemu grzewczego stanowią elektryczne ogrzewanie podłogowe, działające jako ogrzewanie szczytowe w skrajnych warunkach temperaturowych.

Uzupełnieniem systemu grzewczego stanowi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, rozdział powietrza nawiewanego i wywiewanego przy wykorzystaniu kanałów elastycznych z PeHD. Przyjęto centralę wentylacyjną prod. Thesslagreen Airpack 300v z wymiennikiem przeciwprądowym o wysokiej sprawności odzysku ciepła.

Dzięki zastosowaniu przyjętych rozwiązań instalacyjnych, uzyskano budynek w standardzie energooszczędnym o możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych z tytułu ogrzewania.

Jednostka projektowa: ARCHouse studio Pracownia Projektowa

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja ogrzewania powietrznego pompą ciepła powietrze/powietrze
  • Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z rur elastycznych PeHD
  • Instalacja szczytowego ogrzewania elektrycznego