Budynek mieszkalny

Trzy budynki mieszkalne jednorodzinne

Projekt instalacji sanitarnych dla trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Kościelisku.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wewnętrzne instalacje sanitarne, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, zbiornik gazu płynnego LPG oraz kanalizację deszczową ze zbiornikiem żelbetowym. Zgromadzona woda deszczowa wykorzystywana będzie do celów ogrodowych oraz porządkowych.

Głównym źródłem ciepła indywidualnie w każdym budynku będzie wiszący kondensacyjny kocioł gazowy mocy 20 kW ze zintegrowanym podgrzewaczem wody użytkowej. Z uwagi na brak występowania w pobliżu sieci gazowej, zaprojektowano zewnętrzną instalację gazową do podziemnego zbiornika na gaz płynny LPG.

Jednostka projektowa: Słowik Architektura

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Instalacja wodociągowa
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja c.o.
  • Instalacja gazowa
  • Zewnętrzna instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym LPG
  • Zewnętrzna kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem żelbetowym
  • Przyłącze wodociągowe
  • Przyłącze kanalizacji sanitarnej