Budynek usługowy

004 – Cztery budynki usług hotelarskich

Projekt zewnętrznych rozwiązań instalacyjnych dla czterech budynków usług hotelarskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

Działka budowlana z dostępem do sieci zewnętrznych, projektowana inwestycja wchodziła w kolizję z istniejącą siecią wodociągową. Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przyjęto system tłoczny złożony w dwóch przepompowni zewnętrznych.

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz system kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wodę deszczową typu oczko wodne. Zgromadzona woda przeznaczona będzie do podlewania terenów zielonych oraz do celów porządkowych.

Jednostka projektowa: Słowik Architektura

Lokalizacja inwestycji: Zakopane

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Przebudowa sieci wodociągowej
  • Przyłącze wodociągowe
  • Detal komory wodomierzowej żelbetowej
  • Przyłącze kanalizacji sanitarnej
  • Dobór zewnętrznych pompowni tłocznych
  • Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym typu oczko wodne