Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Projekt instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego w Kościelisku.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wewnętrzne instalacje sanitarne, działka nie posiada dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – przyjęto studnie głębinową wierconą oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne.

Ogrzewanie budynku realizowane przez wiszący kondensacyjny kocioł gazowy, rozprowadzanie ciepła przez wodne ogrzewanie podłogowe. Przyjęto przewodowy system sterowania temperaturą indywidualnie w każdym pomieszczeniu, zapewniając maksymalny komfort i niskie straty energii cieplnej.

Zastosowanie wentylacji mechanicznej pozwoli nawiewać ciepłe, filtrowane powietrze do pomieszczeń oraz usunięcie powietrza zużytego na zewnątrz. Przyjęto centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym o wysokim stopniu odzysku ciepła,

Jednostka projektowa: Słowik Architektura

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Instalacja wodociągowa
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja c.o.
  • Instalacja gazowa
  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Zewnętrzna instalacja wodociągowa ze studnia głębinową wierconą.
  • Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem żelbetowym na nieczystości płynne.