Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Projekt instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jedlinie Zdrój.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wewnętrzne instalacje sanitarne z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

Głównym źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła  powietrze/powietrze, pracująca w funkcji nadmuchu ciepłego powietrza do pomieszczeń.  Uzupełnieniem systemu grzewczego stanowią elektryczne ogrzewanie podłogowe, działające jako ogrzewanie szczytowe w skrajnych warunkach temperaturowych.

Uzupełnieniem systemu grzewczego stanowi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, rozdział powietrza nawiewanego i wywiewanego przy wykorzystaniu kanałów elastycznych z PeHD. Przyjęto centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym o wysokiej sprawności odzysku ciepła, urządzenie z wbudowanym systemem przeciwzamrożeniowym FPX – płynnie regulowana nagrzewnica zapobiegająca spadkowi temperatury ścianek wymiennika poniżej 0oC.

Dzięki zastosowaniu przyjętych rozwiązań instalacyjnych, uzyskano budynek w standardzie energooszczędnym o możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych z tytułu ogrzewania.

Jednostka projektowa: FDA Architekci

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Instalacja wodociągowa
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja ogrzewania powietrznego pompą ciepła powietrze/powietrze
  • Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z rur elastycznych PeHD
  • Instalacja szczytowego ogrzewania elektrycznego