Budynek usługowy

Budynek mieszkalno-usługowy

Projekt instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalno-usługowego w Białce Tatrzańskiej.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wewnętrzne instalacje sanitarne, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, zbiornik gazu płynnego LPG, zewnętrzną kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem oraz kanalizację deszczową ze zbiornikiem żelbetowym. Zgromadzona woda deszczowa wykorzystywana będzie do celów ogrodowych oraz porządkowych.

Głównym źródłem ciepła dla rozpatrywanego obiektu będzie kocioł na paliwo stałe typu pellet klasy 5 i Ecodesign. Z uwagi na projektowane zaplecze kuchenne w części usługowej, przyjęto instalację gazową zasilaną ze zbiornika nadziemnego typu propan. W pomieszczeniu jadalni oraz strefie dziennej zaprojektowano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła – rekuperator podstropowy z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym.

Jednostka projektowa: Architektura Podgórska, Kreator Architekci

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Instalacja wodociągowa
  • Instalacja hydrantowa
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja c.o.
  • Instalacja gazowa
  • Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • Zewnętrzna instalacja gazu płynnego ze zbiornikiem nadziemnym LPG
  • Zewnętrzna kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem żelbetowym
  • Zewnętrzna kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym
  • Przyłącze wodociągowe