Budynek mieszkalny

Zespół dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Zakopanem.

Jednostka projektowa: Słowik Architektura

Lokalizacja inwestycji: Zakopane, ul. Bachledzki Wierch

Dla przedmiotowej inwestycji wykonałem projekt techniczny instalacji sanitarnych oraz projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Ogrzewanie budynku realizowane będzie indywidualnie w każdym budynku przez wiszący kondensacyjny kocioł gazowy, w pomieszczeniach zaprojektowano system wodnego ogrzewania podłogowego w systemie KAN-therm Tacker.

Zastosowano system wentylacji mechanicznej, przyjęto centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym o wysokim stopniu odzysku ciepła.

Zakres rozwiązań projektowych:

  • Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja centralnego ogrzewania
  • Instalacja gazowa
  • Instalacja wentylacji mechanicznej
  • Przyłącze wodociągowe
  • Przyłącze kanalizacji sanitarnej